Pellilänsuon havainnot 1994-2009

Pellilänsuon entisellä turpeenottoalueella pesineiden ja levähtäneiden/ruokailleiden/saalistaneiden lintulajien maksimimäärät/havaintokerta vuosina 1994-2009

Taulukkoon ei ole otettu mukaan turvealueen reunametsikön lajeja, koska niitä ei ole 
käyty laskemassa pesimäaikaisen häirinnän minimoimiseksi. Tarkkailu on suoritettu lintu-
tornista ja alueen länsirannalta. Taulukko on laadittu Vesa Toivosen ja Tiiraan
kirjattujen havaintojen pohjalta.

Pesineitä pareja

Levähtäneitä/ruokailleita/saalistaneita max. havaittu

Mustakurkku-uikku

2

7

Silkkiuikku

5

Härkälintu

2

Harmaahaikara

3

Laulujoutsen

1

5

Metsähanhi

3

Kanadanhanhi

1

Ristisorsa

2

Sinisorsa

5

220

Harmaasorsa

1

Jouhisorsa

1

12

Lapasorsa

1

10

Haapana

1

30

Tavi

3

180

Heinätavi

1

10

Punasotka

7

Tukkasotka

45

Alli

1

Telkkä

5

13

Uivelo

2

Isokoskelo

2

Sääksi

1

Ruskosuohaukka

2

Sinisuohaukka

2

Hiirihaukka

1

Varpushaukka

1

Kanahaukka

1

Tuulihaukka

1

Nuolihaukka

2

Ampuhaukka

1

Ruisrääkkä

1

Luhtahuitti

1

Liejukana

1

Nokikana

3

6

Kurki

1

4

Pikkutylli

2

7

Tylli

14

Kapustarinta

3

Töyhtöhyyppä

2

28

Suosirri

31

Kuovisirri

4

Jänkäsirriäinen

1

Lapinsirri

29

Pikkusirri

19

Liro

120

Metsäviklo

1

14

Rantasipi

3

6

Punajalkaviklo

2

Mustaviklo

17

Valkoviklo

1

10

Lehtokurppa

1

1

Vesipääsky

6

Suokukko

30

Naurulokki

450

1200

Kalalokki

1

50

Harmaalokki

325

Selkälokki

9

Merilokki

2

Pikkulokki

5

Kalatiira

1

3

Tervapääsky

50

Kiuru

2

4

Törmäpääsky

30

Haarapääsky

40

Räystäspääsky

20

Niittykirvinen

3

50

Västäräkki

2

100

Keltavästäräkki

1

8

Kivitasku

10

Pensastasku

3

3

Lehtokerttu

2

3

Hernekerttu

1

1

Pensaskerttu

1

2

Ruokokerttunen

5

6

Pensassirkkalintu

1

1

Pyrstötiainen

10

Pikkulepinkäinen

1

2

Isolepinkäinen

1

Punavarpunen

1

1

Pajusirkku

3

3

Keltasirkku

2

4