Kortejärvi

kortejarventornista1-1.jpg

 Kortejärven eteläpää toukokuussa

Kortejärvi on noin 350 hehtaarin laajuinen rehevä järvi, joka on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde ja osa Natura 2000 -verkostoa. Se on sekä tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka että monien rehevissä vesissä viihtyvien lajien pesimäpaikka.

Lisää tietoa Kortejärvestä ja sen lajistosta löytyy Urjalan kunnan kotisivuilta

Sijainti (Kansalaisen Karttapaikka)

kortejarven_torni.jpg

kortejarventornista2-1.jpg  Tornista toiseen suuntaan