Koijärvi

koijarven_pohjoispaa.jpg

Koijärven pohjoispää

Vanhan huonokuntoisen tornin tilalle ollaan rakentamassa uutta luontotornia ja laavua 2016-2018.

Koijärvi on historiansa vuoksi Lounais-Hämeen tunnetuin lintujärvi. Koijärvestä tuli merkittävä lintujärvi vuonna 1910 tehdyn järvenlaskun seurauksena. 1970-luvulla osa järven ympärillä asuneista maanviljelijöistä pani alulle hankkeen järven osittaisesta kuivattamisesta. Osa maanomistajista ja heidän tuekseen asettuneet luonnonsuojelijat kuitenkin vastustivat hanketta vedoten Koijärven luontoarvoihin. Tästä alkoi kymmenisen vuotta kestänyt kiista, jota puitiin niin maan hallituksessa kuin korkeimmassa oikeudessakin. Kiista huipentui vuonna 1979, kun kuivatusyhtiö aloitti Koijärven kuivattamisen aukaisemalla järven laskuojan. Nuoret luonnonsuojelijat kuitenkin rakensivat laskuojaan padon ja sitoivat itsensä ojaa ruopanneisiin kaivinkoneisiin. Tapahtumat saivat paljon huomiota mediassa ja luonnonsuojelijoiden Koijärvi-liike toimi alkusysäyksenä Vihreän liiton perustamiselle.

Koijärveä ei lopulta kuivattu ja nykyisin se kuuluu Natura 2000-verkostoon ja valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Vedenpinta on kuitenkin liian alhaalla, mikä on aiheuttanut järven umpeenkasvua ja lajiston köyhtymistä. Vaikka Koijärvi on menettänyt asemansa yhtenä Suomen parhaista lintujärvistä, siellä viihtyy edelleen monia tyypillisiä lintujärvilajeja kuten kurki, laulujoutsen, ruoko- ja rytikerttunen, luhtahuitti ja ruskosuohaukka. Tornista voi nähdä myös vesikasveilla herkuttelevan hirven tai kauriin.

koijarven_varoituskyltti.jpg

koijarven_torni.jpg

Koijärven torni

Sijainti (Kansalaisen karttapaikka)


koijarven_etelapaa.jpg


Koijärven eteläpää


Kuvat: ATa