Lausunto 22.3.2011

 

Lausunto Tammelan kunnan tuulivoimapuisto teemayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

LHLH ry:n mielestä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on puutteellinen. Siinä ei ole riittävästi otettu huomioon mm. alueen välittömässä läheisyydessä olevaa Torronsuon-Talpianjärven kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, kaatopaikka-alueen suuria lintumääriä eikä alueen merkitystä tärkeänä lintujen muuttoreittinä. LHLh ry toteaa lausunnossaan suunnitellun alueen olevan monella tapaa sopimaton tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi.