Kommentti 21.6.2011

 

Kommentti ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyä koskevasta ohjeistusehdotuksesta

LHLH ry:n mielestä ympäristöministeriön asettaman työryhmän tekemä tuulivoimarakentamisen ohjeistusluonnos on linnustonsuojelun osalta puutteellinen. Kommentissa LHLH ry nostaa esille ohjeistuksen epäkohdista mm. paikallisten yhdistysten sivuuttamisen tuulivoimarakentamisen suunnittelussa sekä ehdotuksen puutteelliset tiedot tuulivoiman vaikutuksista linnustoon.