Lausunto 24.11.2011

Lausunto Forssan kaupungin tuulivoimapuisto teemayleiskaavaluonnoksesta

LHLH ry toteaa lausunnossa kaavaa varten tehtyjen linnustoselvitysten olevan riittämättömiä. Laskentoja ja muutonseurantaa olisi pitänyt tehdä useampana vuonna, koska varsinkin muuttolintujen määrissä ja reiteissä on vuosittaisia vaihteluja. Lisäksi arvioitaessa kaavan vaikutuksia linnustoon tuulipuiston välittömässä läheisyydessä olevat tärkeät lintualueet (Torronsuo-Talpianjärvi, Kalliojärvi, Lintupaju, Pellilänsuo, Loimalammi, Pyhäjärven länsipää) on jätetty aivan liian vähälle huomiolle.