Kuva: Marko VirkkiSYYSKOKOUS 22.11.2018


FSOP:n kokoustila klo 18 alkaen. (Forssa)

Sääntömääräiset asiat.

Kahvia, teetä ja jotain kastettavaa.

Kokouksen jälkeen Luonto lähellä-hankevetäjä Tiina Sihto Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyydistyksestä kertoo hankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää LHLSY:n lapsi- ja nuorisotoimintaa alueellamme.

Tämän tiimoilta pohdimme mahdollisia yhteistyökuvioita.

Tervetuloa!


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen asialista

5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6. Käsitellään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi.

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi sekä tarvittaessa valitaan

hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta

eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

11. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon sikäli kun sanotun

yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät sekä niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.

12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syykokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


PIKKUJOULU 30.11.2018

TALVIPINNARALLI 6.1.2019


Tiira-havainnoista:

Tiiraan on 30.6.2018 mennessä kirjattu 130 314 havaintoa Lounais-Hämeestä. Kunnittain havainnot jakautuvat seuraavasti: Forssa 27 552, Humppila 1 771, Jokioinen 29 673, Somero 12 171, Tammela 31 924, Urjala 12 186 ja Ypäjä 15 037.

Muistathan, että voit kirjata Tiiraan myös vanhempia havaintojasi!

tiira-www-vari_85px.gif