Vuoden lintu

Pikkutylli on BirdLife Suomen vuoden lintu 2017.


Pikkutyllejä etsimään!

Pikkutylli on BirdLife Suomen vuoden lintu vuonna 2017. Valtakunnalliset
seurantamuodot eivät tavoita pikkutyllejä tarpeeksi hyvin, joten
pikkutyllin kannankehityksestä ja pesimäkannan koosta tiedetään
hyvin vähän. Vuonna 2017 harrastajien toivotaan tarkistavan
mahdollisimman kattavasti pikkutyllin pesimäpaikaksi sopivat kohteet.

Mistä etsiä?

Pikkutyllin voi löytää varsinkin sorakuopilta sekä joutomaiden,
teollisuusalueiden ja rakennustyömaiden avoimilta kentiltä.
Mahdollisina paikkoina kannattaa huomioida myös turvetuotantoalueet,
joilla voi pesiä merkittäväkin osa joidenkin yhdistysten kannasta.

Potentiaaliset paikat löytää helpoiten karttaa tutkimalla ja
edellisiltä vuosilta Tiiraan ilmoitettuja pesimäaikaisia havaintoja
selailemalla. Kartoituksia helpottaa, jos yhdistyksen alueelta on
(lajivastaavan laatima) lista viime vuosien havaintopaikoista tai
mahdollisista pesimäpaikoista.

Milloin ja miten?

Myöhäisen kevään johdosta paras aika etsiä pikkutyllejä lienee
suurimmassa osassa Suomea nyt – soidinkausi on vielä käynnissä.
Hyvää pikkutyllin etsintäaikaa on myös heinäkuu (etelässä jo
kesäkuun loppu), jolloin emot varoittelevat maastopoikasiaan.

Paras ajankohta on aamu tai ilta, jolloin linnut ovat aktiivisimmillaan.
Myös yölaulajaretkien yhteydessä voi usein tehdä
pikkutyllikartoituksia.

Usein tehokkain tapa pikkutyllin löytämiseen on kuuntelu – linnut
paljastavat itsensä ennemmin tai myöhemmin. Poikasaikaan varoittelevat
emot löytää helposti alueella kävelemällä, sen sijaan
haudonta-aikaan laji voi olla hyvin huomaamaton.

Havaintojen ilmoittaminen

Pikkutyllihavainnot ilmoitetaan Tiiraan mahdollisimman tarkasti. Etenkin
tiedot pesintään viittaavasta käyttäytymisestä (soidintava,
varoitteleva ym.) ovat tärkeitä. Mikäli havaitun linnun arvellaan
olevan muutolla levähtävä tai muualta ruokailemassa oleva yksilö,
tämä on tärkeää kirjata havainnon lisätiedoksi. Biotoopin voi
kuvata tarkemmin lisätiedoissa.

Kun pikkutylliä ei havaita sopivalla pesimäbiotoopilla, ilmoitetaan
lukumääräksi 0. Lisätiedoissa kerrotaan, miten kattavasti kohde
tarkastettiin ja millainen biotooppi oli.

Lisää tietoa: