Törmäpääskyjen pesinnät Lounais-Hämeessä 2009

Taulukossa on esitetty BirdLife'n vuoden 2009 lajin törmäpääskyn laskentatulokset havainnointialueellamme. Tuloksiin on kirjattu myös ne santakuopat, joissa pesintää ei esiintynyt. Melkein kaikilla ilmakuvista löytyvillä alueemme kuopilla käytiin. Somerolta jäi muutama kuoppa tarkastamatta. Muualta kuin santakuopista, esim. jokitörmiltä, ei pesiä etsitty. Joidenkin santakuoppien lisätietoihin on liitetty vertailun vuoksi törmäpääskyvastaavan laskentatuloksia myös aiemmilta vuosilta. Näihin suppeammallakin alueella tehtyihin laskentoihin verraten törmäpääskyt ovat nyt tehdyn laskennan perusteella huolestuttavaa vauhtia vähenemässä LHLH:n havainnointialueella. Sopivia pesimäseinämiä lisäpesinnöille vielä jonkin verran löytyy. Uusiakin santakuoppia sentään edelleen avataan kalliolouhosten lisäksi. Suurin yhdyskunta alueellamme sijaitsi Punkalaitumella kivituhkakasassa ja Jokioisilta sekä Somerolta löytyi pienimmät 'yhdyskunnat', joissa  kummassakin pesi vain yksi pari. Molemmissa oli lisäksi toinen auki revitty kolo. Jatkossa yhdistys voisi kunnostaa muutamia seinämiä, joissa aiemmin oli yhdyskuntia.

Havainnointiin osallistuivat Pentti Arjovirta, Ilkka Hakala, Oskari Härmä, Reijo Leino, Juha Oravainen ja Vesa Toivonen.

Kiitokset osallistujille!

 

Vesa Toivonen

Törmäpääskyvastaava

 

Kunta Tarkka paikka

Yksilöä

max.

Koloja yht. Käytössä olevia koloja Lisätiedot
kunta kylä lkm kolomaara lisatietoja
           
Forssa Uumenankulma 6 14 käytössä
Forssa Pahurinharjun kuopat (4) 0 4 pientä kuoppaa, vähäistä käyttöä
Forssa Valiharju 0 maisemoitu
Forssa Syrjänharju 0 käytössä, karkeata
Humppila Rimmintie 4 22 14 käytössä, 20 (1994), 3 (1995), 39 (1996), 27 (1997), 32 (1998)
Humppila Kangasniemen kuopat (2) 30 27 11 käytössä
Humppila Huhtaa 0 ei enään käytössä, 147 (1993), 136 (1994), 145 (1995), 146 (1996), 287 (1997), 252 (1998)
Humppila Leppikankaanselkä 6 32 käytössä, 50 (1994), 30 (1995)
Humppila Murronharju 0 käytössä, 0 (1995)
Humppila Levonmäen kuopat (2) 0
Humppila Rajaharju 0 käytössä, 10 (1994)
Jokioinen Passinsuo 83 uusi kuoppa
Jokioinen Passinsuon 2 muuta kuoppaa 0 käytössä
Jokioinen Kukonharju 50 40 osittain käytössä, osa maisemoitu, 135 (1996), 170 (1997), 63 (1998)
Jokioinen Rämölän kuoppa 2 1 vähäistä käyttöä
Jokioinen Rehtijärven navetta 0 ei enään käytössä, 13 (1993), 7 (1994), 7 (1996), 6 (1997), 3 (1998)
Jokioinen Pirulankangas 0 vähäistä käyttöä, 111 (1994), 62 (1996), 8 (1998)
Jokioinen Kullaanharju 0 käytössä
Punkalaidun Jussinmaanmäki 20 113 kolot kivimurskekasassa
Punkalaidun Navettakangas 0 matala, vähäistä käyttöä
Punkalaidun Huhtamo 0 käytössä
Punkalaidun Vehkalankangas 0
Somero Juttan kuopat (2) 1 2 1 käytössä
Somero Lemponsuo 0
Somero Kirkonkulma 0
Somero Jyrkinharju 0 käytössä, 118 (1997)
Somero Lamminnummi 0 täytetty kuoppa, 26 (1995), 5 (1997)
Somero Viuvalannummi 0 matala, asuinkäytössä
Somero Pitkämäenharjun kuopat (3) 0 maisemoitu tai vähäistä käyttöä
Somero Karikko 0 asuinkäytössä
Somero Tupakkipellonmäen kuopat (4) 0 maisemoituneita, 2 (1995)
Somero Linnanmäki ?
Somero Hautainkrotin kuopat (4) 0
Somero Kankaannummi 0 käytössä, 35 (1994), 20 (1995), 61 (1997)
Tammela Kankaanpäänmaet 11 22 16 käytössä
Tammela Hautalammi 10 25 20 käytössä
Tammela Hautalammin pienet kuopat (2) 0 vähäistä käyttöä
Tammela Lentonmäen kuopat 0 käytössä
Tammela Jussinnummi 0
Tammela Santastenmäen kuopat (3) 0 ei enään käytössä?, 0 (1997)
Tammela Syrjänharjun kuopat (2) 0 maisemoitumassa
Tammela Lepistö 0 ei enään käytössä, maisemoituneet, 165 (1997)
Tammela Keinumäki 0 käytössä
Urjala Juurtinkangas 0 käytössä
Urjala Ukonhauta 0 käytössä
Urjala Santakangas 0 vähäistä käyttöä
Urjala Pirttilamminkankaan kuopat (5) 0 4 käytössä
Urjala Aholanlammin kuopat (2) 0 toinen vähäistä käyttöä, matala; toinen maisemoitu
Urjala Kankaanmaa 0 maisemoitu
Urjala Hiekkamäki 0 ei käytössä
Urjala Jeltinkangas 0 maisemoitu
Urjala Sarkasuon kuopat (2) 0 toinen käytössä,  toinen maisemoitu ja matala
Urjala Keinukallio 0 vähäistä käyttöä
Urjala Kitusuo 0 käytössä
Urjala Ahola 0 käytössä, osin kalliota
Urjala Lukkoinmäki 0 käytössä
Urjala Päärtinmäki 0 ei käytössä
Urjala Sulkosensuo 0 ei käytössä
Urjala Puutikanharjun kuopat (2) 0 käytössä, matalia, karkeata
Ypäjä Piilikangas 0 käytössä, ei sopivaa seinämää, 0 (1994)