MAALI

MAALI-hankemaali-logo_vari-lapinakyva.gif

BirdLife Suomi ja sen jäsenjärjestöt aloittivat vuonna 2011 hankkeen, jonka tarkoitus on selvittää Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI). Hanke on maakuntatason laajennus aiemmin tehdyille kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden lintualueiden kartoitushankkeille. Tavoitteena on löytää linnuille ja lintuharrastajille tärkeät alueet maakuntatasolla.

MAALI-alueet Lounais-Hämeessä

Lounais-Hämeessä MAALI-alueiden valinnassa pääpaino oli lintujen muutonaikaisissa levähdys- ja ruokailupaikoissa, jotka tähän asti ovat jääneet pesimäalueiden varjoon. MAALI-alueiksi valittiin seuraavat kohteet:

FORSSA, Pienlentokentän-Tammelan suoran peltoaukea ja Loimalammi

JOKIOINEN, Lintupaju

JOKIOINEN, Pellilänsuo

SOMERO, Pajulan-Kapilon peltoalue

SOMERO, Pajula-Torronsuo lentoreitti

TAMMELA, Luoteis-Pyhäjärvi

TAMMELA, Pehkijärvi

TAMMELA, Torronsuo-Kalliojärvi

URJALA, Kortejärvi ja kerääntymäpellot

YPÄJÄ, Levän peltoalue ja Lavansuo

Tarkemmin hankkeesta, sen toteutuksesta, kohteista ja niiden valintakriteereistä voi lukea MAALI-raportista.


maali-1.jpg
Kottaraiset kerääntyvät syysiltaisin yöpymään Forssan pienlentokentän ja Tammelan suoran peltoalueelle.