TULEVAA TOIMINTAA


Syyskuu

Vuosikokous + Syyskokous ti 22.9.2020 klo 18

Paikka: Lounaismaan Osuuspankin Forssan konttorin kokoustila. Sibeliuksenkatu 3, käynti takapihan ovesta, raput alas.

HUOM! Tulethan terveenä! Pyritään pitämään kahden metrin turvaväli niin kokouksen aikana kuin kahvia jonotellessa. Kahvia siis tarjolla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen asialista
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vanhalle hallitukselle.
8. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.
9. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen asialista
5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Käsitellään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.
7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi
8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
9. Valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi sekä tarvittaessa valitaan
hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
11. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon sikäli kun sanotun yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät sekä niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.
12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syykokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Lokakuu

EuroBirdWatch-tapahtuma la 3. lokakuuta

Lauantaina 3.10. on tornipäivystys Kiljamon tornilla Torronsuolla. Paikalla yhdistyksen retkikummit Ulla ja Reijo Leino klo 9-12 välisen ajan.

Tulethan paikalle terveenä! Suositusten mukaisesti pyrimme pitämään kahden metrin turvavälin. Tilanteen muuttuessa päivystys voidaan peruuttaa nopealla aikataululla, joten tarkista vielä perjantai-iltana tilanne tältä sivulta.

Seuraamme ja kirjaamme lintujen syysmuuttoa ja vastailemme kysymyksiin linnuista ja lintuharrastuksesta. Paikalle voi tulla mukaan muuttoa seuraamaan ja vaikka täydentämään 100 lintulajia -haastetta!

Samalla voi tutustua uusittuun nuotiopaikkaan ym. rakenteisiin.


Lokaralli su 4. lokakuuta

Rallikuntana vuorossa Urjala. Toteutus samansuuntaisesti kuin huhtirallikin, jos koronatilanne on edelleen päällä. Ralli alkaa klo 9 joukkueen valitsemasta paikasta ja päättyy klo 15. Purku klo 15.15 myöhemmin sovittavassa paikassa tai tilanteen niin vaatiessa tulokset ilmoitetaan viestillä kisakoordinaattorille. Ilmoittautuminen ralliin keskustelupalstalle.