SYYSKOKOUS to 24.11.2022

HUOM! KOKOUSPAIKAN MUUTOS OP FORSSAN VIRHEEN VUOKSI.

Koulukatu 18, kerhohuone klo 18 -20.

Osoite: Koulukatu 18 A (autot kadun varteen, lähellä myös yritystalon, lukion ja Prisman parkkipaikat)

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Varsinaisen kokouksen jälkeen vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista.

KAHVITARJOILU.

Tervetuloa!


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen asialista

5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6. Käsitellään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi.

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi sekä tarvittaessa valitaan

hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta

eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

11. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon sikäli kun sanotun

yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät sekä niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.

12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

- Ypäjän Lavansuon tornin korjaaminen ja siihen liittyvät kustannukset (sisältyy kohtaan 6.)

13. Kokouksen päättäminen.