IBA ja FINIBA

iba-logo_finnish_colour-lapinakyva.gif

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) Lounais-Hämeessä

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird Areas, IBA) on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Suomen 97 IBA-alueesta kaksi sijaitsee Lounais-Hämeessä:

 

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Lounais-Hämeessä

Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLifen lintuasiantuntijat ovat nimenneet 411 Suomen tärkeää lintualuetta (FINIBA-aluetta). Nämä lintualueet ovat luonnonsuojelun kannalta merkittäviä uhanalaisten, silmällä pidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita. Lounais-Hämeessä näitä alueita on neljä:

 

Lisää tietoa IBA- ja FINIBA-alueista.

ibakoijarvi.jpg

Koijärvi