Lintuatlas 2022 - 2025 alkaa!

(LHLH:n ruudut)


Tervehdys

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä:

www.birdlife.fi/lintuatlas

www.lintuatlas.fi

Suomi on atlaksessa jaettu 10x10 kilometrin atlasruutuihin ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja.

Lintuatlaksen tulospalvelu ja erillinen atlaslomake aukeavat maaliskuun puolivälissä, mutta voit jo nyt palauttaa havaintoja atlakseen. Pesintään viittaavia havaintoja voi näin kevättalvella tehdä esimerkiksi tikoilla, käpylinnuilla ja pöllöillä.

Lintuatlaksessa käytetään pesimävarmuusindeksejä kuvaamaan lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa. Pesimäaikaiset havainnot jaotellaan kullakin ruudulla pesimävarmuusindeksien perusteella epätodennäköisiin, mahdollisiin, todennäköisiin ja varmoihin pesintöihin. Yksityiskohtainen ohje indeksien tulkinnasta esimerkkeineen lisätään lähiaikoina atlaksen nettisivuille. Indeksien kuvaukset löytyvät Tiirasta:

https://www.tiira.fi/atlasohje.php

Tiirassa atlashavainnot kirjataan lisäämällä havaintoa ilmoittaessa mukaan pesimävarmuusindeksi. Ilman pesimävarmuusindeksiä havainto ei tule atlakseen – muista siis kirjata indeksi pesintään viittaavissa havainnoissa! Tiirasta havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun miltei reaaliajassa, kerran vuorokaudessa. Lue lisää havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatla...

Atlaksen nettisivuille päivitetään kevään edetessä paljon lisätietoja ja ohjeita atlakseen liittyen. Tulospalvelun aukeamisesta tiedotetaan erikseen. Atlakseen liittyvissä kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä joko oman yhdistyksesi atlasvastaavaan tai valtakunnallisiin atlaskoordinaattoreihin (lintuatlasATluomus.fi) LHLH:n atlasvastaava on Stina Pohjankorpi 040 - 7796686 ahvestin(at)gmail.com


17.3.2022

Suomen neljännen lintuatlaksen tulospalvelu on nyt avattu ja se löytyy täältä:

https://tulokset.lintuatlas.fi/

Tulospalvelussa voit seurata lintuatlastietojen kertymistä lajeittain ja atlasruuduittain. Tulospalvelun toimintoja päivitetään kevään mittaan. Lintuatlakseen on ilmoitettu jo yli 3 700 havaintoa. Pesinnät ovat monin
paikoin käynnissä varhain pesintänsä aloittavilla lajeilla. Esimerkiksi tiaiset ja viherpeipot laulavat ja käpytikat rummuttavat. Varmoja pesintöjä on jo todettu mm. pikkukäpylinnulla. Tutustu ja ilmoita omat havaintosi!

Pesimävarmuusindeksit ja indeksien laaja ohje on nyt päivitetty lintuharrastajilta saatujen kommenttien perusteella. Laaja ohje sisältää esimerkkejä ja tulkintaohjeita pesimävarmuusindekseistä. Kannattaa tutustua ennen atlasretkeilyä! Voit myös tulostaa indeksit mukaasi maastoon:

https://lintuatlas.fi/indeksit/

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Huomioittehan, että tulospalveluun on tulossa vielä paljon lisätoimintoja.

Terveisin

Heidi & Aapo
--
Aapo Salmela
Suojeluasiantuntija - Conservation Officer
Lintuatlaskoordinaattori - Bird Atlas Coordinator
BirdLife Suomi - BirdLife Finland
+358 50 511 7376
aapo.salmela@birdlife

1.5.2022

Muista pesimävarmuusindeksi

Atlashavaintoja kannattaa ilmoittaa kaikilta lajeilta – myös niiltä kaikkein yleisimmiltä. Näin vältytään tilanteilta, joissa atlasruudulta on ilmoitettu merikotka ja harmaapäätikka, mutta ei varista. Erityisesti harvaan asutulla alueella liikuttaessa saatat olla ainoa lintuja havainnoiva henkilö kyseisellä atlasruudulla – ilmoita siis mieluusti kaikki havaintosi!

Tässä on esimerkkejä tavallisista pesimävarmuusindekseistä juuri nyt:

-Peippo laulaa kotipihalla. -> Pesimävarmuusindeksi on 2 (yksittäinen lintu havaittu kerran). Jos se laulaa useampana päivänä, indeksi on 4.

-Sinisorsapari näkyy mökkijärvellä. ->Pesimävarmuusindeksi on 3 (pari havaittu kerran). Jos näet sorsaparin useampanapäivänä, pesimävarmuusindeksi on jo 5.

-Sepelkyyhky kantaa risua nokassaan. Räkättirastaan nokassa on heinätuppo. Silkkiuikku kuljettaa kasveja kelluvalle pesälleen. -> Näille havainnoille annetaan pesimävarmuusindeksi 62 (lintu rakentaa pesää).

-Varpunen käy tiuhaan samassa kohtaa talon räystään alla. Siellä on varmaan pesä, mutta mitään ei kuulu. -> Havainnolle sopii pesimävarmuusindeksi 72 (lintu käy pesässä tavalla, joka viittaa pesintään).

-Kyhmyjoutsen on jo jonkin aikaa ollut aloillaan pesässään. -> Pesimävarmuusindeksi on 75 (pesässä hautova emo).

-Rakennuksen katoksessa on risupesä ja siinä puluemo vierellään keskenkasvuinen poikanen. -> pesimävarmuusindeksi on tällöin 82 (nähty pesässä poikanen).


Laskentojen tiedot tulevat atlakseen

Vesilintulaskentakausi on käynnistymässä.

Vesilintulaskennoissa on mahdollista tehdä paljon atlashavaintoja niin vesi- ja rantalinnuista kuin muistakin lajiryhmistä. Kannattaa siis osallistua laskentoihin – havaintosi hyödyttävät myös lintuatlasta! Huomaathan, että

vaikka vesilintulaskentalomakkeella ilmoitetut havainnot tulevat automaattisesti mukaan atlakseen, lintujen käyttäytymistä ei ole mahdollista kirjata lomakkeelle ja siksi esimerkiksi haudonta tai pesän rakennus tulee ilmoittaa erikseen Lintuatlaslomakkella tai Tiirassa.

Lue lisää vesilintulaskennasta täältä: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta


Tulostettavaruutulomake

Voit tulostaa atlasruudulta maastoon mukaan lomakkeen, jolta käyvät ilmi ruudulta ilmoitetut lajitiedot nykyisessä ja edellisessä lintuatlaksessa. Huomaathan, että sinun on itse tallennettava maastomerkintäsi sähköiseen muotoon. Tulostettava lomake löytyy Mikko Heikkisen sivulta https://havistin.biomi.org/ (reitti: Lintuatlas.fi > Ohjeet > Linkkejä > Mikon sivu > linkki sivun yläosassa).


5.6.2023 Lintuatlastilanne Lounais-Hämeessä

Tässä 23.3.2023 pitämäni Lintuatlas-esitelmä, jossa ruutukohtaiset pesimävarmuusindeksit maaliskuulta 2023:

Esitys 23.3.2023

Tässä puolestaan Lounais-Hämeen ruutukohtaiset pesimävarmuusindeksit 4.6.2023:

PVI-tilanne 4.6.2023

ja tässä vielä PVI-muutokset 4.6. verrattuna 23.3. tilanteeseen:


Lounais-Hämeen 2024 lintuatlas

Tässä 19.3.2024 pitämäni Lintuatlas-esitelmä, jossa ruutukohtaiset pesämävarmuusindeksit maaliskuulta 2024

Lintuatlasesitys 19.3.2024Lintuatlas 2006 - 2010

Alueellisia tuloksia voi tarkastella Suomen lintuatlas-sivuilta.

atlaskeltavaiski.jpg

Uusimman atlaksen mukaan keltavästäräkki on vähentynyt niin Lounais-Hämeessä kuin koko Etelä-Suomessa rajusti.