Valitus 20.7.2012

 

Valitus ympäristöministeriölle Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta

Lounais-Hämeen lintuharrastajat ry vaatii, että Hämeen maakuntavaltuuston kokouksessa 11.6.2012 päätetty, Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaavan tuulipuistovaraus Forssassa, Tammelassa ja Jokioisilla tulee kumota maakuntakaavasta maankäyttö- ja rakennuslain 5 §, 9 § ja 28 § sekä luonnonsuojelulain vastaisina ja jättää maakuntavaltuuston päätös näiltä osin vahvistamatta lainvastaisina.