Kuva: Marko Virkki


LOKARALLI 28.10.2018

Rallikuntana Tammela.

Purkupaikkana Hämeen luontokeskuksen kahvila klo 15.15 alkaen.SYYSKOKOUS 22.11.2018

FSOP:n kokoustila klo 18 alkaen. (Forssa)

Sääntömääräiset asiat.

Kahvia, teetä ja jotain kastettavaa.

Tervetuloa!

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen asialista

5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6. Käsitellään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi.

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi sekä tarvittaessa valitaan

hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta

eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

11. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon sikäli kun sanotun

yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät sekä niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.

12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syykokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


PIKKUJOULU 30.11.2018

TALVIPINNARALLI 6.1.2019


Tiira-havainnoista:

Tiiraan on 31.12.2017 mennessä kirjattu 122 330 havaintoa Lounais-Hämeestä. Kunnittain havainnot jakautuvat seuraavasti: Forssa 25 085, Humppila 1 394, Jokioinen 28 545, Somero 11 115, Tammela 30 316, Urjala 11 255 ja Ypäjä 13 960.

Muistathan, että voit kirjata Tiiraan myös vanhempia havaintojasi!

tiira-www-vari_85px.gif