Keskustelu

AnnikaTerveisiä syysedarista27.11.2020 18:27
BirdLifen edustajiston syyskokous pidettiin etänä Google Meetissä su 22.11. LHLH:n kumpikin edustaja (Reijo ja Annika) oli paikalla viisituntiseksi venyneessä kokouksessa. Tässä kokouksen tärkeimmät asiat:

Kokoukseen osallistui yli 70 edustajaa 27 jäsenyhdistyksestä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan eli 13e/jäsenyhdistyksen jäsen.

BL:n hallituksen vaaliin oli ennakkoon ilmoittautunut enemmän ehdokkaita kuin paikkoja oli vapaana, joten asiasta äänestettiin. Varapuheenjohtajaksi ehdolla oli vain Hanna Aalto, joka valittiin jatkokaudelle. Äänestyksessä hallitukseen valituiksi tulivat Jaakko Asplund (uusi), Juhani
Kairamo, Hannu Lehtoranta (uusi) ja Jyrki Mäkelä.

BirdLifen strategia vuosille 2021-23 vahvistettiin. Strategiassa on seitsemän päätavoitetta, joita toteutetaan sekä järjestön että jäsenyhdistysten tasolla.

Tiira2 eli Tiira-lintutietopalvelun uudistustyö on edelleen kesken.

Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittiin Akseli Myllyneva LLY:stä ja vuoden retkikummiksi Sami Ylistö KSLY:stä.

AnnikaTerveisiä kevätedarista29.3.2021 19:40
- BirdLifen edustajiston kevätkokous pidettiin etäkokouksena Google Meetissä sunnuntaina 21.3. Reilut neljä tuntia kestäneeseen kokoukseen osallistui 68 edustajaa 27 jäsenyhdistyksestä. LHLH:n edustajista osallistui allekirjoittanut, toisen edustajan ollessa estynyt työvuoron vuoksi.

- BirdLifen hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen kertasi BirdLifen strategiaa. Strategia sisältää seitsemän tavoitetta, joita on tarkoitus toteuttaa niin valtakunnan kuin jäsenyhdistysten tasolla. Näitä ovat mm. linnuille tärkeiden alueiden turvaaminen ja suojeluviestinnän vahvistaminen.

- Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa kiinnitti omassa puheenvuorossaan huomiota koronarajoitusten aiheuttamiin henkisiin vaikutuksiin sosiaalisten kontaktien vähentymisen johdosta ja pyysi, että muistamme olla ystäviimme säännöllisesti yhteydessä turvallisella tavalla.

- Edustajiston uusi äänestys- ja vaalijärjestys hyväksyttiin. Se antaa ohjeet etäosallistumisoikeuden ja etä-äänestämisen toteuttamiselle.

- Vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös esitettiin, tilinpäätös vahvistettiin, ja hallitus sekä toimihenkilöt saivat vastuuvapauden. Tilikausi oli ylijäämäinen.

- Tiira 2:n tilannekatsaus esitettiin. Mika Asikainen kävi läpi kehitystyön tähänastiset tapahtumat ja muistutti, että päivitys tapahtuu asteittain: samaan aikaan ylläpidetään perinteistä Tiiraa ja
uudistettuja toimintoja sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

- Päivityksen jälkeen Tiira on perusperiaatteeltaan sama Tiira kuin nytkin: siihen kirjataan havaintoja ja haetaan tietoja havainnoista. Nykytoiminnot kuitenkin monipuolistuvat päivityksen myötä. Se mm. toimii offline, skaalautuu (mobiililaitteilla), sen käyttäjähallinta ja jäsenpalvelut monipuolistuvat (esim. omien pinnojen laskenta). Jatkossa siihen voi myös mahdollisesti kirjata muitakin kuin lintuhavaintoja.

- Vuoden lintuyhdistys julkistettiin. Kunnian sai Lapin Lintutieteellinen yhdistys LLY.

- Lopuksi edustajisto tiedotti mediaa BirdLifen Suomen kuntavaalitavoitteista (lähiluonto, luonnon monimuotoisuus, lintu- ja luontoharrastusmahdollisuuksien turvaaminen, ilmastonmuutos).Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: