Keskustelu

AnnikaTerveisiä syysedarista27.11.2020 18.27
BirdLifen edustajiston syyskokous pidettiin etänä Google Meetissä su 22.11. LHLH:n kumpikin edustaja (Reijo ja Annika) oli paikalla viisituntiseksi venyneessä kokouksessa. Tässä kokouksen tärkeimmät asiat:

Kokoukseen osallistui yli 70 edustajaa 27 jäsenyhdistyksestä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan eli 13e/jäsenyhdistyksen jäsen.

BL:n hallituksen vaaliin oli ennakkoon ilmoittautunut enemmän ehdokkaita kuin paikkoja oli vapaana, joten asiasta äänestettiin. Varapuheenjohtajaksi ehdolla oli vain Hanna Aalto, joka valittiin jatkokaudelle. Äänestyksessä hallitukseen valituiksi tulivat Jaakko Asplund (uusi), Juhani
Kairamo, Hannu Lehtoranta (uusi) ja Jyrki Mäkelä.

BirdLifen strategia vuosille 2021-23 vahvistettiin. Strategiassa on seitsemän päätavoitetta, joita toteutetaan sekä järjestön että jäsenyhdistysten tasolla.

Tiira2 eli Tiira-lintutietopalvelun uudistustyö on edelleen kesken.

Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittiin Akseli Myllyneva LLY:stä ja vuoden retkikummiksi Sami Ylistö KSLY:stä.

AnnikaTerveisiä kevätedarista29.3.2021 19.40
- BirdLifen edustajiston kevätkokous pidettiin etäkokouksena Google Meetissä sunnuntaina 21.3. Reilut neljä tuntia kestäneeseen kokoukseen osallistui 68 edustajaa 27 jäsenyhdistyksestä. LHLH:n edustajista osallistui allekirjoittanut, toisen edustajan ollessa estynyt työvuoron vuoksi.

- BirdLifen hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen kertasi BirdLifen strategiaa. Strategia sisältää seitsemän tavoitetta, joita on tarkoitus toteuttaa niin valtakunnan kuin jäsenyhdistysten tasolla. Näitä ovat mm. linnuille tärkeiden alueiden turvaaminen ja suojeluviestinnän vahvistaminen.

- Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa kiinnitti omassa puheenvuorossaan huomiota koronarajoitusten aiheuttamiin henkisiin vaikutuksiin sosiaalisten kontaktien vähentymisen johdosta ja pyysi, että muistamme olla ystäviimme säännöllisesti yhteydessä turvallisella tavalla.

- Edustajiston uusi äänestys- ja vaalijärjestys hyväksyttiin. Se antaa ohjeet etäosallistumisoikeuden ja etä-äänestämisen toteuttamiselle.

- Vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös esitettiin, tilinpäätös vahvistettiin, ja hallitus sekä toimihenkilöt saivat vastuuvapauden. Tilikausi oli ylijäämäinen.

- Tiira 2:n tilannekatsaus esitettiin. Mika Asikainen kävi läpi kehitystyön tähänastiset tapahtumat ja muistutti, että päivitys tapahtuu asteittain: samaan aikaan ylläpidetään perinteistä Tiiraa ja
uudistettuja toimintoja sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

- Päivityksen jälkeen Tiira on perusperiaatteeltaan sama Tiira kuin nytkin: siihen kirjataan havaintoja ja haetaan tietoja havainnoista. Nykytoiminnot kuitenkin monipuolistuvat päivityksen myötä. Se mm. toimii offline, skaalautuu (mobiililaitteilla), sen käyttäjähallinta ja jäsenpalvelut monipuolistuvat (esim. omien pinnojen laskenta). Jatkossa siihen voi myös mahdollisesti kirjata muitakin kuin lintuhavaintoja.

- Vuoden lintuyhdistys julkistettiin. Kunnian sai Lapin Lintutieteellinen yhdistys LLY.

- Lopuksi edustajisto tiedotti mediaa BirdLifen Suomen kuntavaalitavoitteista (lähiluonto, luonnon monimuotoisuus, lintu- ja luontoharrastusmahdollisuuksien turvaaminen, ilmastonmuutos).

AnnikaRe: Terveisiä syysedarista22.11.2021 19.10
BirdLifen (BL) edustajiston syyskokous pidettiin Hyvinkäällä 21.11. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etänä. LHLH:n kumpikin edustaja, allekirjoittanut ja Reijo L, osallistui etänä Forssasta käsin. Kaikkiaan kokoukseen osallistui 69 edustajaa 27 jäsenyhdistyksestä.

Aluksi BL:n liittohallituksen pj Mika Asikainen ja BL:n toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa pitivät puheenvuoronsa. Puhetta oli mm. kaikkien jäsenyhdistysten yhteisestä retkikalenterista, jota markkinoitaisiin suurelle yleisölle. BL:n jäsenmäärä on taas kasvanut, todennäköisesti korona-ajan aiheuttaman luontoharrastusbuumin myötä.

Lintuyhdistys Kuikka Kuopiosta on järjestäytynyt rekisteröidyksi yhdistykseksi ja se hyväksyttiin yksimielisesti BL:n jäseneksi.

BL Suomen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin. BirdLife Suomen jäsenmaksu jäsenyhdistyksiltä pysyy ennallaan (13 euroa/jäsenyhdistyksen jäsen, pois lukien perhejäsenet).

Liittohallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle 2022-2023. Erovuoroisista liittohallituksen jäsenistä jatkavat Markus Keskitalo, Kim Kuntze ja Marko Vauhkonen. Uudeksi jäseneksi valittiin Petri Varjonen RSLH:sta.

Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittiin Nico Niemenmaa (Tringa)
Vuoden retkikummiksi valittiin Petri Laine (TLY).
Vuoden Tiira-yhdistyskäyttäjäksi valittiin Kari Reinikainen (PHLY). Vuoden yhdistyskäyttäjä valittiin ensimmäistä kertaa.

Mika Asikainen esitteli lintuhavaintoaineistojen yhteiskäytön kehittämistä koskevan kyselyn tulokset. Kysely on tehty jäsenyhdistyksille. Kyselyn johtopäätöksiä olivat muun muassa, että yhdistykset haluavat tietää, kun niiden havaintoja käytetään ja yhdistykset haluavat säilyttää mahdollisuuden pyytää korvausta aineistosta. Valtaosa yhdistyksistä haluaa, että aineistoa voidaan hyödyntää myös Suomen ulkopuolella.

Aki Arkiomaa esitteli Tiiran uuden version kehitystyön tilanteen. Peruslomake ja perushaku tulevat ensimmäisinä uuteen Tiiraan. Ensimmäinen versio saadaan testiin todennäköisesti joulukuun alussa 2021 ja ensimmäinen julkaisukandidaatti tammi/helmikuussa 2022. Aluksi vanha Tiira ja uusi Tiira toimivat rinnakkain. Uuden Tiiran peruslomaketta esiteltiin kokouksessa ja se vaikutti helpolta.

Tiira 2Re: Terveisiä syysedarista23.11.2021 21.07
ja samalla varmaan kerrottiin, että Tiira 3:sen kehitystyö on aloitettu ;)

AnnikaTerveisiä kevätedarista19.3.2023 17.00
BirdLife Suomen edustajiston kevätkokous pidettiin Oulussa 19.3.2023. Allekirjoittanut osallistui kokoukseen etänä kuten noin puolet muistakin kokoukseen osallistuneista edustajista.

Liittohallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen toi puheenvuorossaan esille järjestön haasteellisen viestinnän. Viestintään onkin tarkoitus jatkossa käyttää enemmän resursseja. Asikainen ehdotti myös edustajistoviikonloppujen lauantaipäivien käyttöä seminaariluentojen sijaan liiton ja jäsenyhdistysten väliseen vuorovaikutukseen, mitä allekirjoittanutkin kannattaa.

Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa puhui omassa puheenvuorossaan mm. lähestyvistä vaaleista ja luontoteemoista.

Nykyinen strategiakausi lähenee loppuaan ja on aika suunnitella BL Suomen seuraavan neljän vuoden strategia. Strategian tarkoitus on katsoa vähän yhtä vuotta pidemmälle ja valita muutama kohde, joissa yritetään päästä eteenpäin. BL Suomen strategiatyöryhmä esitteli alustavaa suunnitelmaa. Maailmanlaajuisesti BirdLifen suunnitelma jakautuu neljään kokonaisuuteen ja nämä kokonaisuudet ovat myös BL Suomen strategiatyön pohjana:

- lajien suojelu
- paikkojen suojelu
- luonnon monimuotoisuutta uhkaaviin prosesseihin vaikuttaminen
- ihmisten saaminen mukaan BL-verkostoon

Edustajat pääsivät antamaan verkossa toimivan kyselytyökalun avulla omia mielipiteitään alustavista suunnitelmista. Lopullinen ehdotus uudeksi strategiaksi esitellään edustajiston syyskokouksessa.

Seuraavana asialistalla oli edareiden kestoaihe eli Tiira 2. Ilmoituslomakkeen esitestausta on tehty viime vuoden lopulla. Esitestauksen esille tuomia virheitä on nyt korjattu ja ilmoitusominaisuudet saadaan lähiaikoina laajempaan testaukseen. Rahasta ei pitäisi nyt olla hankkeessa puutetta, sillä Koneen säätiöltä tuli Tiiran kehittämiseen 363 000 euron tuki. Lisäksi eduskunta antoi 100 000 euron ns. joululahjarahan, jolla kehitetään Tiiran lintupaikkaominaisuuksia ja digitaalista lintupaikkaopasta. Ihan pian Tiira 2 ei kuitenkaan ole tulossa suuren yleisön käyttöön, näin ainakin ymmärsin.

Vuoden lintuyhdistykseksi valittiin Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa. Lopuksi hyväksyttiin vielä edustajiston julkilausuma ? Metsälintujen suojelu edellyttää tutkimustiedon huomiointia päätöksenteossa?.

AnnikaRe: Terveisiä syysedarista20.11.2023 15.10
BirdLife Suomen edustajiston syyskokous pidettiin Helsingissä Tieteiden talolla sunnuntaina 19.11.2023. LHLH:n kumpikin edustaja, Reijo Leino ja allekirjoittanut, osallistui kokoukseen paikan päällä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin BirdLife Suomen strategia vuosille 2024?2027 ja keskusteltiin jälleen Tiira 2:n edistymisestä.

Strategia tarkoittaa asioita, joihin järjestö keskittyy tulevina vuosina. Ne voi jakaa viiteen kokonaisuuteen:

1. havaintoaineiston keräämisen tehostaminen ja laadun parantaminen (Tiira)

2. tietojen päivittäminen tärkeiltä lintualueilta (esim. MAALI-alueet)

3. ilmastonmuutoksen vaikutusten torjuminen

4. viestinnän vaikuttavuuden kasvattaminen

5. jäsenyhdistysten toiminnan vahvistaminen

Ykköskohdasta voisi sanoa sen verran, että Tiiraan on hyvä laittaa havaintoja ihan tavallisistakin lajeista. Jos laitetaan vain yksittäisiä havaintoja mielenkiintoisista lajeista parhailta lintupaikoilta, se ei kerro totuutta, eikä havaintoaineistoa voi silloin käyttää suojelutyön pohjana. Uuteen Tiiraan on tulossa täydellinen lista -ominaisuus. Se tarkoittaa sitä, että havaintopaikalta laitetaan ihan jokainen havainto ylös. Tätä voi jokainen omalta osaltaan alkaa harjoitella edes välillä, vaikka harakoiden ja talitinttien kirjaaminen työläältä tuntuisikin.

Tiiran uudistuksesta (Tiira 2) käytiin taas kiivasta keskustelua. Kolmivuotissuunnitelman mukaan nyky-Tiiran pitäisi poistua kokonaan käytöstä vuonna 2026.

Tunnustuksiakin jaettiin, mutta niistä voi lukea BL Suomen eri viestintäkanavilta.

Tämä oli omalta osaltani toistaiseksi viimeinen edustajiston kokous. Ensi vuonna tilallani LHLH:n edustajana aloittaa Wille-Pekka Lepo.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: