Keskustelu

Stina PohjankorpiLintuatlas, 3. atlasvuosi6.2.2024 19.16
Atlastiedote

Kolmas ja toiseksi viimeinen atlasvuosi on alkanut. Ensimmäisiä laulavia tiaisia, viherpeippoja ja mustarastaita on jo kuulunut. Atlashavainnointi kannattaa aloittaa, kun laulukausi kunnolla käynnistyy. Virittäydy odotellessa atlastunnelmaan tutustumalla atlaspäivityksiin ja suunnittelemalla pesimäkauden retkiä.

Atlaspäivityksiä
Merikotkalle, suosirrille ja kuukkelille toteutettiin havaintojen erilainen karkeistus maan eri osissa. Muutos oli erityisen toivottu kuukkelille, jonka havainnot näkyvät nyt Lapissa 10 km tarkkuudella ja Etelä-Suomessa suojelusyistä 100 km tarkkuudella.

Vuodenvaihteessa atlakseen saatiin Luonnonvarakeskuksen lintutiedot (13 000 havaintoa) ja Luomuksen pesäaineistot (9 500 havaintoa). Harrastajat ovat tallentaneet kesän havaintojaan. Tiiran ja iNaturalistin havaintoja on perattu ja lisätty atlakseen. Näiden seurauksena atlasruutujen tilanne on kohentunut. Tarkista alueesi tilanne ja katvealueet atlaksen tulospalvelusta.


Suuntana Lappi
Lapissa atlaskartoitettavaa riittää ja atlastilanne on muuta maata heikompi. Asiaa on edistettävä. Onko sinulla Lapista 2022 tai 2023 vielä ilmoittamattomia havaintoja tai pesimävarmuusindeksejä? Ilmoita ne, jotta saadaan ajantasaisin tilannetieto.

Lapin suurruutujen sivulle lisättiin arvio suurruuduilla vielä tarvittavien retkipäivien määristä. Urakka havainnollistaa tarvetta sille, että mahdollisimman moni käy atlasretkellä Lapissa. Tee Lapin kierros vaikka porukalla! Myös Luomus ja BirdLife suunnittelevat lintuharrastajien atlaskartoitusreissua Lappiin juhannuksen jälkeisillä viikoilla. Luvassa on lisäksi Luomuksen matkatukea omatoimisille Lapin kävijöille. Näistä tulee lisätietoa myöhemmin. Päivitämme myös Lapin suurruutujen retkeilysivun talven aikana.

Osallistu laskentoihin
Kesällä 2024 jatketaan Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (Important Bird and Biodiversity Areas) linnuston seurantaa. Seurattavat alueet on valittu niin, että laskennat niillä tukevat myös atlasta. Laskentakohteita on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. BirdLife korvaa osallistujille matkakulut ja päivärahoja. Lue lisää IBA-laskennoista uusimmasta BirdLife-lehdestä. Jos osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä: tero.toivanen@birdlife.fi.

Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät atlasta. Vakiolinjan voi jo varata tulevalle kesälle. Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022?) laskettu (lista tällaisista vakiolinjoista).

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla: https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/
Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/
Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin.
Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/
Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi.
Indeksit: https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/
Lintuatlasruudut, valitse karttataso ?Atlasruudukko? ja halutessasi ?Lintuatlasruudut yhdistyksittäin?:
https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid
Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

StinaAtlastiedote 217.2.2024 15.56
Vaikka maassa riittää lunta ja pakkasta, alkaa pesimäkausi jälleen vääjäämättä käynnistyä. Eteläisessä Suomessa on jo havaittu ensimmäisiä muuttolintujakin. Varsinaisia pesinnän merkkejä on kuitenkin näkyvissä vasta harvoilla lajeilla.

Varhaisista pesijöistä käpylintujen pesinnät ovat paikoin jo käynnissä. Tiaiset ja viherpeipot laulavat jo. Tikkojen rummuttelua voi nyt kuulla koko maassa ja pöllöjenkin huhuilukausi on käynnistynyt. Ensimmäisiä havaintoja laulavista linnuista voikin ilmoittaa jo atlakseen.

Havaintojen kirjaamisesta

Kevätalven atlasretkillä kannattaa muistaa, että valtaosalla lajeista pesimäaika on vasta edessäpäin. Huomioittehan, että myös mahdollisia pesintöjä kuvaavia pesimävarmuusindeksejä (indeksit 2-3) tulisi käyttää vain pesimäaikaan. Esimerkiksi ruokinnoilla talvehtivat linnut, kuten keltasirkut, voivat innostua laulamaan kevätauringon lämmittäessä, vaikka eivät vielä ole siirtyneet pesimäreviireilleen. Varsinaiset reviirit ovat monilla lajeilla helposti todettavissa käymällä paikalla myöhemmin keväällä uudelleen. Pesimäreviireilleen vakituisesti asettuneille linnuille merkitään pesimävarmuusindeksiksi 4 tai 5.

Pesimäaika vaihtelee lajeittain ja alueittain. Pesimäajoista on tietoa lintukirjoissa ja erilaisilla verkkosivuilla (kuten luontoportissa). Pesimävarmuusindeksien käyttöä ohjeistetaan atlaksen nettisivuilla laajasti ja myös lajikohtaisesti. Ohjeet on hyvä kerrata ennen varsinaisen maastokauden alkua. Huomiota kannattaa kiinnittää pesintöjen varmistamiseen eri lajeilla ?varmistetut pesinnät ovat arvokkaita atlashavaintoja.

Vaikka ruudulta olisikin jo runsaasti havaintoja, ei havaintojen ilmoittamista kannata empiä. Nyrkkisääntönä on aina parempi ilmoittaa havainto kuin olla ilmoittamatta. Atlashavaintoja ei voi olla liikaa ja ongelma onkin monin paikoin päinvastainen: yleisten lajien osalta havaintoja kertyy niukasti. Esimerkiksi viherpeipon atlaskartta on vielä varsin aukkoinen eteläisintä Suomea myöten. Ilmoita siis atlashavaintoja matalalla kynnyksellä, missä päin maata liikutkin.

Osallistu laskentoihin

Kesällä 2024 jatketaan Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (Important Bird and Biodiversity Areas) linnuston seurantaa. Seurattavat alueet on valittu niin, että laskennat niillä tukevat myös atlasta. Laskentakohteita on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. BirdLife korvaa osallistujille matkakulut ja päivärahoja. Lue lisää IBA-laskennoista uusimmasta BirdLife-lehdestä. Jos osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä: tero.toivanen@birdlife.fi.
Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät myös atlasta. Vakiolinjan voi nyt varata tulevalle kesälle. Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022?) laskettu (lista tällaisista vakiolinjoista).

StinaAtlastiedote 310.3.2024 9.13
Kevät edistyy hiljalleen. Käpylinnut aloittavat pesinnän, ja pöllöjen huutelu on alkanut. Tiaiset ja viherpeippo laulavat, varpuset varaavat pesäkoloja ja tikat rummuttavat Etelä-Suomessa. Varhain pesimäkauden aloittavista lajeista voi jo ilmoittaa atlashavaintoja. Samalla kannattaa muistaa, että pesimäaika on monella lajilla vasta edessäpäin. Ruokintapaikkojen keltasirkut ja etelässä talvehtivat urpiaiset voivat myös laulaa. Molemmat siirtyvät myöhemmin muualle, joten talvehtijoita ei kannata tulkita reviirilinnuiksi.


Atlaspassiivista atlasaktiiviksi

Lintuatlaksen kolmas kesä häämöttää. Oletko ajatellut, että joku muu hoitaa atlaksen? Atlastiedot tulevat harrastajilta, ja Suomi on iso maa ? sinunkin havaintojasi tarvitaan. Tutki atlaskarttaa: keltaiset ja oranssit ruudut pitäisi saada vihreiksi. Suurin tarve on Lapissa ja itärajalla (Pohjois-Karjala, Kainuu), mutta puutteita on muuallakin. Suunnittele käynti katvealueella ja ilmoita kaikista havaitsemistasi lajeista tieto atlakseen ? mieluiten samalta paikalta kahdelta päivältä. Tutustu muiden atlasvinkkeihin.

Yhdenkin harrastajan havainnoilla on merkitystä atlastilanteen kohentamisessa. Tämä on tullut ilmi esimerkeistä ympäri Suomen. Asian valjetessa harrastajaa on voinut harmittaa, ettei ole kirjannut muistiin enemmän havaintoja. Yleisiäkin lajeja puuttuu atlasruuduilta etelää myöten. Vielä ehtii! Haasta mukaan muita, kerro atlaksesta somessa ja kysy tutuilta heidän mökkinsä lintuhavainnoista. Pyydä kavereiden kesäreissuilta videoita, määritä niistä laulavat linnut ja ilmoita atlakseen.

Osallistu linjalaskentaan tai pistelaskentaan. Valitse atlaksen heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole laskettu atlaskaudella.


Lähde Lapin atlasretkelle

Luomus järjestää BirdLifen kanssa Lapin atlasretken 24.6.?7.7.2024. Kyseessä on porukalla tehtävä maastotyöreissu heikosti tutkituille alueille Itä- ja Länsi-Lapissa. Jos olet miettinyt atlastelua Lapissa, mutta et yksin rohkene lähteä, nyt on mahdollisuutesi! Tutustu ja ilmoittaudu 25.3. mennessä.


Uutuudet: 100 lintulajin atlassarja sekä ruutuvertailut

Suosittuun 100 lintulajia -haasteeseen lisättiin atlassarja. Havaituksi lasketaan lajit, joille kirjaat pesimävarmuusindeksin 2?8 ja tallennat havainnon lintuatlakseen. Montako pesivää lajia löydät tänä vuonna? Osallistu haasteeseen ja ota selvää.

Mikko Heikkisen atlassivulla https://havistin.biomi.org/atlas on uutuutena ruutuvertailu. Valitse lintuyhdistys ja vertaa atlasruutujen tilannetta 4. atlaksen ja 3. atlaksen välillä. Heikkisen sivu löytyy myös lintuatlas.fi-sivun linkeistä.



Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla: https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit: https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ?Atlasruudukko? ja halutessasi ?Lintuatlasruudut yhdistyksittäin?: https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

StinaAtlastiedote 431.3.2024 13.42
Kevään edetessä pesinnän merkkejä alkaa näkyä laajemmalla lajijoukolla. Varislinnut rakentavat jo pesiään ja varpuset varaavat pesäkoloja. Pääsiäispyhät voikin mainiosti käyttää kevättalven atlasretkiin ja suunnata etsimään tikkoja, kanalintuja, metsätiaisia ja käpylintuja. Kannattaa muistaa kirjata atlakseen myös havainnot laulavista linnuista, kuten viherpeipoista ja punatulkuista, mielellään samalta paikalta kahdelta päivältä (indeksi 4).

Varaa vakiolinja, muista liikkumisrajoitukset

Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät myös atlasta. Vakiolinjoja on jo varattu runsaasti eri puolilta maata, mutta vapaita linjoja riittää edelleen. Varmista itsellesi sopivat linjat varaamalla ne nyt: https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places

Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022?) laskettu: https://lintuatlas.fi/alueet/

Kartoitusten ja muiden atlasretkien osalta kannattaa huomioida mahdolliset liikkumisrajoitukset. Jos varaat vakiolinjan tai suunnittelet atlasretkeä alueelle, joka on rajavyöhykettä tai luonnonpuistoa, tarvitset kulkuluvan. Rajavyöhykelupa myönnetään nopeasti, mutta luonnonpuiston kulkulupa pitää hakea vähintään 2 kuukautta ennen retkeilyä. Hae siis kesän kulkulupa luonnonpuistoon nyt!
Rajavyöhykelupa: https://raja.fi/rajavyohykelupa
Luonnonpuiston liikkumislupa: www.metsa.fi/maat-ja-vedet/luvat/tutkimus-ja-liikkumisluvat/

Uutta atlaksessa

Lappi, suositellut suurruudut 2024. Lappi on atlaksen osalta jaettu 50 × 50 kilometrin suurruutuihin, joista osa on heikommalla tolalla kuin toiset. Katso suurruutujen retkeilyn sivulta www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/, mihin suurruutuihin kannattaa keskittyä 2024.

Lappi, ehdotetut suurruudun atlasruudut. Jokaiselta suurruudulta on tarkoitus selvittää vähintään 75 % atlasruuduista tyydyttävästi. Mitkä atlasruudut kannattaa valita, jotta tavoitteeseen päästään helpoiten? Apuna on ehdotus suurruutujen atlasruutujen priorisoinnista. Kun priorisoidut atlasruudut nostaa tyydyttävän selvitysasteen tasolle, koko suurruutu on tyydyttävästi selvitetty. Ehdotus perustuu atlasruutujen selvitysasteeseen ja saavutettavuuteen. Tutustu ehdotukseen: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/

Luomuksen Lapin atlastuki. Hae 27.5. mennessä tukea atlasretkeilyyn syrjäisimmillä ja heikoimmin tutkituilla suurruuduilla! Lisätietoa: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

Vesilintulaskentojen tiedot mukana. Luomuksen ja Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen tiedot tuotiin atlakseen (yli 24 000 havaintoa). Näiden tulkinta atlashavainnoiksi oli haastavaa, ja turvauduttiin yksinkertaistettuun pesimävarmuusindeksitulkintaan. Vesilintujen atlaskartoilla voi siten olla muuttomatkalaisia koskevia havaintoja. Niihin voi lisätä tarkista-merkinnän:

Tarkista-merkinnän muutos. Lajitietokeskukseen (laji.fi) tallennettuun havaintoon voi lisätä tarkista-merkinnän (esim. tarkista pesimävarmuusindeksi / laji). Sen vaikutusta muutettiin niin, että tarkista-merkitty havainto poistuu atlaksen tulospalvelusta heti eikä vasta kootusti myöhemmin. Lisäksi voi kirjoittaa tarkentavan kommentin. Tällöin kannattaa huomioida, että esim. vesilintulaskijat eivät ole itse lisänneet havaintoonsa pesimävarmuusindeksiä ja voivat ihmetellä ?tarkista pesimävarmuusindeksi? -merkintää.

Puutelista puhelimeen. Avaa kännykällä Mikko Heikkisen atlassivulta https://havistin.biomi.org/atlas linkki ?Puutelista puhelimeen?. Saat kännykän paikannuksen avulla puutelistan atlasruudusta, jossa olet.

Parannukset tulospalvelussa:
-Lajikartoilla näkyy nyt atlasruutujen määrä eri selvitysasteluokissa. Esim. tavi: https://tulokset.lintuatlas.fi/species/MX.26366.
-Yhdistyksen atlasruutujen tilanteet saa ladattua csv-tiedostona. Esim. Lappi: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1112 > Lataa ruutujen selvitysasteet.
-Lapin suurruutujen atlasruutujen tilanteet voi ladata csv-tiedostona: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi.
-Atlasruutujen selvitysastekartan (https://tulokset.lintuatlas.fi/grid) saa kokoruututilaan. Tällöin on helpompi zoomata ja ottaa kuvakaappaus tietystä alueesta.


Lhlh:n alueella tavoite tälle vuodelle on saada kaikki ruudut tyydyttävälle tasolle (keltaiset ja oranssit ruudut) https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1096
Varaa oma kummiruutusi keskusteluketjussa: Lhlh:n lintuatlaksen kummiruudut, ja ole mukana ruutujen pesimävarmuusindeksien nostamisessa tyydyttävälle tasolle!

StinaAtlastiedote 514.4.2024 18.50
Atlashavaintoja voi kevään mittaan kirjata yhä useammalta lajilta. Etelärannikolla sepelkyyhkyt ja silkkiuikut rakentavat pesiään (indeksi 62) ja jotkin vesilinnut saattavat jo hautoa (indeksi 75), kun pohjoisessa nautitaan vielä hiihtokeleistä. Huomioi oman alueesi kevättilanne. Muista ilmoittaa atlakseen myös matalan indeksin reviirihavainnot!

Käy kesällä Lapissa
Kaikkia kynnelle kykeneviä kannustetaan käymään kesällä Lapissa ja ilmoittamaan atlashavaintoja. Lapin lintuharrastajat eivät riitä laajan alueen selvittämiseen. Lapissa on autolla, patikoiden tai veneellä saavutettavia kohteita eli tekemistä löytyy joka retkeilijälle. Tutustu tärkeimpiin puutealueisiin (50 × 50 km suurruutujen priorisointi) ja ilmoita retkeilyaikeistasi muillekin, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.

Mille atlasruuduille Lapin suurruuduilla kannattaa tarkemmin suunnata? Tutustu suurruutujen atlasruutujen priorisoinnin ehdotukseen: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/. Hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/. Lähetä hakemus viimeistään 27.5.

Muista laskennat ja luvat
Kevään ja kesän lintulaskennat hyödyttävät atlasta. Tee keväällä vesilintulaskenta jollakin vesistökohteella. Vesilintulaskentojen tiedoille tehdään automaattinen tulkinta atlashavainnoiksi. Tietoa vesilintulaskennasta: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta. Laskentatiedot ilmoitetaan Lajitietokeskukseen: https://laji.fi/project/MHL.65/about.

Vakiolinjoja on jo varattu mukavasti, mutta tilaakin on. Tarkista, mitä vakiolinjoja ei ole vielä laskettu atlaskaudella https://lintuatlas.fi/alueet/ ja varaa vakiolinja sivulta https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places.

Liikkumiseen luonnonpuistossa sekä kansallispuistojen rajoitusalueilla tarvitaan liikkumislupa. Sen käsittelyssä kestää varsin kauan (noin 2 kk), joten hae lupa kesän atlasretkille nyt! Lisätietoa ja luvan haku: https://www.metsa.fi/maat-ja-vedet/luvat/tutkimus-ja-liikkumisluvat/. Luonnonpuistot ja rajoitusalueet löytyvät sivulta https://retkikartta.fi/ > valitse karttatasoista ?Suojelu- ja retkeilyalueet?. Luonnonpuistot ja rajoitusalueet näkyvät kartalla punaisella rasterilla (ks. esim. Värriön luonnonpuisto tai Oulangan kansallispuisto). Lisätietoja saa klikkaamalla aluetta kartalla.

Atlasretkille itärajan rajavyöhykkeelle tarvitaan rajavyöhykelupa. Hae lupa osoitteessa: https://raja.fi/rajavyohykelupa.


LHLH:n alueella osa atlasruuduista odottaa vielä kummia, joka parhaansa mukaan yrittää nostaa ruudun pesimävarmuusindeksiä.
Tässä ruudut joista voi valita kummiruudun itselleen:
Salo, Kiikala 671:331
Somero, Lamminniemi 672:331
Somero, Oinasjärvi 671:332
Somero, Pajula 673:331
Somero, Pitkäjärvi 673:329
Somero, Somerniemi 672:332
Somero, Sylvänä 673:330
Tammela, Liesjärvi 673:333
Tammela, Porras 674:333
Tammela, Teuro 675:333
Ypäjä, Ypäjän keskusta 674:329
Ypäjä, Ypäjänkylä 675:329

Ruudut kartalla: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1096

StinaAtlastiedote 628.4.2024 21.54
Atlasretkeily voi olla yllättävän tuottoisaa jo tässä vaiheessa kevättä. Nyt on hyvä aika etsiä esimerkiksi metsätiaisten, kulorastaiden ja rautiaisen reviirejä. Tarkista lähiruutujen puutelajit atlaksen tulospalvelusta ja lähde kohentamaan kartoitustilannetta! Retkeilemällä ruudulla vähintään kahdesti saat vielä korotettua indeksejä todennäköisiksi pesinnöiksi.

Takatalvien rytmittämänä keväänä kannattaa olla tarkkana muuttolintujen indeksitulkinnoissa. Pihapiiriin ruokaa etsimään saapuneet rastaat ja punarinnat eivät todennäköisesti ole vielä pesimäreviireillään, vaan oikea tulkinta on epätodennäköinen pesintä (indeksi 1). Mikäli laji pesii pihapiirissä, sen reviiri on usein helppo todeta luotettavasti hieman myöhemmin keväällä.

Tukea ja apua Lapin retkeilyyn

Hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille lähettämällä hakemus viimeistään 27.5. Tutustu tukialueisiin ja -ehtoihin: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/" onclick="window.open(this.href);return false;">https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

Tutustu Lapin tärkeimpiin puutealueisiin (50 × 50 km suurruutujen priorisointi) ja ilmoita retkeilyaikeistasi muillekin, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.

Mille atlasruuduille Lapin suurruuduilla kannattaa tarkemmin suunnata? Tutustu suurruutujen atlasruutujen priorisoinnin ehdotukseen: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/." onclick="window.open(this.href);return false;">https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/.

Vesilintulaskennat lähestyvät

Vesilintulaskentojen ensimmäinen kierros Etelä-Suomessa alkaa toukokuun alussa ja muualla maassa hieman myöhemmin. Laskenta toteutetaan kahdesti jäiden lähdettyä. Vesilintulaskenta on helppo ja aloittelevalla laskijalle hyvin sopiva laskentamuoto, joka ei edellytä kovaa fyysistä kuntoa tai laajaa lajintuntemusta. Laskentoja varten täytyy osata kuikka-, uikku-, sorsa- ja lokkilinnut sekä nokikana. Lisätietoja vesilintulaskennoista:
https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/vesilintulaskenta/

Muuta

Vakiolinjojen varauskartta alkaa täyttyä. Varaa oma linjasi ja auta samalla atlasta! Varaustilanteen näet täältä: https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places

Suositun 100 lintulajia -haasteen atlassarja on käynnissä, ja pesinnän merkkejä voi nyt havaita jo varsin laajalla lajijoukolla. Lue lisää ja osallistu haasteeseen: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/100-lintulajia-haasteen-atlassarja/

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:
https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/
Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/
Lappi: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi, https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/ sekä Lapin retkeily: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.
Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/
Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:
https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/
Lintuatlasruudut, valitse karttataso ?Atlasruudukko? ja halutessasi ?Lintuatlasruudut yhdistyksittäin?:
https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid
Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

StinaAtlastiedote 719.5.2024 14.18
Pohjoisessa on vielä lunta samaan aikaan, kun etelässä usean lajin pesintä on pitkällä. Muna- tai poikaspesiä on todettu varhain pesiviltä lajeilta, kuten lehtopöllö, korppi ja telkkä. Pesänrakennuspuuhissa on havaittu varislintuja, viherpeippoja, tikkoja ja silkkiuikkuja. Muutolta saapuneet hyönteissyöjät alkavat varata reviirejään. Toukokuu on hyvää aikaa edistää atlastilannetta heikosti tutkituilla atlasruuduilla!

Välillä käy ilmi, että atlashavainnoinnin idea on hieman epäselvä. Keskeiset asiat ovat:

- Lintuatlaksessa ei tarvitse laskea ja ilmoittaa ?kaikkia yksilöitä? (tällaisia seurantoja ovat esim. linjalaskenta ja pistelaskenta). Lintuatlaksessa riittää periaatteessa ilmoittaa yhden atlasruudun retkeltä kultakin lajilta yksi havainto ? se, josta sait lajille retken korkeimman pesimävarmuusindeksin. Huomionarvoisista lajeista kannattaa ilmoittaa kaikki havainnot.

- Riippuu omasta havainnointityylistä ja havaintojärjestelmästä, tallennatko käytännössä lajista retkellä useampia havaintoja. Voit esimerkiksi varmistaa, että muistat ilmoittaa retkeltä ainakin yhden laulavan peipon tallentamalla siitä heti havainnon indeksillä 2. Myöhemmin samalla retkellä saatat nähdä peipon rakentavan pesää (indeksi 62) ja tallennat siitä uuden havainnon (Tiira, Luomuksen Retkilomake tai Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeen kartta) tai päivität lajin indeksiä (Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeen luettelo).

- Jos seuraat tietyn pesinnän edistymistä eri päivinä, älä muokkaa aiemman päivän havaintoa, vaan ilmoita korkeamman pesimävarmuusindeksin havainto uutena.

Kerro lintuatlaksesta myös kavereille ja kannusta ilmoittamaan havaintoja! Atlasretkikokemusten sivulta saa vinkkejä atlasretkiin: https://lintuatlas.fi/retkikokemuksia/.



Ajankohtaista

Etelässä päästiin vesilintulaskentaan huhtikuussa, kun pohjoisessa odotetaan vielä jäiden lähtöä. Toinen laskentakierros on parin viikon kuluttua ensimmäisestä. Laskentatiedot päätyvät atlakseen. Tietoa vesilintulaskennoista: https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/vesilintulaskenta/

Vielä ehdit varata vakiolinjan: https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places.

Käy kesällä Lapissa ja ilmoita sieltä havaintoja atlakseen. Kerro retkiaikeistasi atlaskoordinaattoreille (lintuatlas(at)luomus.fi). Aikeet lisätään retkeilytaulukkoon, jotta muut näkevät, missä jo retkeillään. Lisätietoa ja Lapin tärkeimmät puutealueet: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/. Tutustu Lapin atlasruutuihin, jotka saat helpoiten selvitettyä tyydyttäviksi: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/ (ks. Suurruutujen atlasruutujen priorisoinnit).

Hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille lähettämällä hakemus viimeistään 27.5. Tutustu tukialueisiin ja -ehtoihin: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

Osallistu 100 lintulajia -haasteen atlassarjaan! Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/100-lintulajia-haasteen-atlassarja/

Kesäkuussa järjestetään taas atlasviikot 10.?23.6.

LHLH:n alueella atlastyö on edistynyt hienosti maaliskuusta. Alueellamme ei ole enää yhtään satunnaishavaintoruutua ja tyydyttävien ruutujen määrä on saatu nostettua maaliskuun yhdeksästä ruudusta kolmeentoista ruutuun. Hienoa!

StinaAtlastiedote 827.5.2024 16.37
Kevätmuutto etenee nyt vauhdilla ja liki kaikki meillä pesivät lajit on jo havaittu Suomessa. Muista kirjata indeksejä myös reviireillään laulaville linnuille, koska monen lajin osalta pesinnän varmistaminen myöhemmin kesällä voi olla vaikeaa. Kevään edetessä voi havaita jo varmoja pesintöjä: joutsenet hautovat nyt pesillään (pesimävarmuusindeksi 75), kun taas rastaat ja kottaraiset kantavat etelässä ruokaa poikasilleen (indeksi 74).

Uutta: atlaksen pikaohje
Atlaksen pikaohje tiivistää, missä lintuatlaksesta on kyse. Tutustu ja vinkkaa erityisesti aloittelevalle atlashavainnoijalle:
https://lintuatlas.fi/pikaohje-lintuatlakseen/

Atlasviikot
Kesäkuussa järjestetään jälleen atlasviikot 10.-23.6. Atlasviikkojen tavoitteena on, että kaikki pesintään viittaavat havainnot ilmoitetaan kahden viikon ajan aktiivisesti atlakseen. Tarkoituksena on kannustaa ilmoittamaan havaintoja erityisesti yleisistä lajeista ja kaikista laulavista linnuista. Atlasviikoista lisää:
https://www.birdlife.fi/atlasviikot2024/

Linja- ja pistelaskennat alkavat
Linjalaskentakausi alkaa etelässä 1.6. ja pohjoisessa 10.6. Vakiolinoja on varattu jo liki 280, mutta vapaita linjoja riittää edelleen Etelä-Suomea myöten. Pistelaskentojen laskentakausi on Etelä-Suomessa 20.5.?20.6. ja Pohjois-Suomessa 30.5.?30.6. (tunturissa 5.7. asti). Vielä ehdit varata vakiolinja tai perustaa pistelaskentareitin. Lisätietoja:
https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/linjalaskenta/
https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/pistelaskenta/

Muuta ajankohtaista
Viimeinen kuulutus: hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille lähettämällä hakemus viimeistään 27.5. Hae tukea matalalla kynnyksellä! Tutustu tukialueisiin ja -ehtoihin: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

Kerro lintuatlaksesta myös kavereille ja kannusta ilmoittamaan havaintoja! Atlasretkikokemusten sivulta saa vinkkejä atlasretkiin: https://lintuatlas.fi/retkikokemuksia/.

Käy kesällä Lapissa ja ilmoita sieltä havaintoja atlakseen. Kerro retkiaikeistasi atlaskoordinaattoreille (lintuatlas(at)luomus.fi). Aikeet lisätään retkeilytaulukkoon, jotta muut näkevät, missä jo retkeillään. Lisätietoa ja Lapin tärkeimmät puutealueet: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/. Tutustu Lapin atlasruutuihin, jotka saat helpoiten selvitettyä tyydyttäviksi: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/ (ks. Suurruutujen atlasruutujen priorisoinnit).

Lapin lisäksi havaintoja kaivataan muiltakin vähän retkeillyiltä alueilta, kuten Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Tarkista tulospalvelusta tuorein tilanne ja lähde atlasretkelle! https://tulokset.lintuatlas.fi/

Osallistu 100 lintulajia -haasteen atlassarjaan! Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/100-lintulajia-haasteen-atlassarja/

StinaAtlastiedote 96.6.2024 20.12
Myöhäisimmätkin muuttolintumme ovat saapuneet. Tallenna alkukesän laajasta lajikirjosta havaintosi atlakseen. Vesilinnuilla on poikasia (pesimävarmuusindeksi 73), ja rastasemot kantavat ruokaa (indeksi 74). Muista ilmoittaa myös lauluhavainnot reviireistään kuuluttavista linnuista (indeksi 2), mieluiten samalta paikalta kahdelta päivältä (indeksi 4). Näin laji on listattu atlasruudulle, vaikka lajin pesintä ei varmistuisi. Huomaathan kuitenkin, että käpylintujen ja kottaraisten parvet viittaavat siihen, että pesintä on näillä lajeilla jo ohi (indeksi 1).

Tuoreessa lintuatlaksen mediatiedotteessa muistutettiin, että yleistenkin lajien, kuten variksen ja leppälinnun, atlaskartoilla on vielä aukkoja. Mediatiedote löytyy täältä: https://www.birdlife.fi/tiedote-20240530/. Ilmoita yleisistä lajeista havaintoja erityisesti atlasviikoilla 10.?23.6., jolloin samassa puuhassa ovat muutkin. Viime vuonna atlasviikkojen tehostettu havaintojenkeruu onnistui mainiosti. Osallistu samalla valtakunnalliseen atlaskisaan. Lisätietoa atlasviikoista ja -kisasta: https://www.birdlife.fi/atlasviikot2024/.

Muista myös 100 lintulajia -haasteen atlassarja: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/100-lintulajia-haasteen-atlassarja/.

Kannattaa lähteä atlasretkelle, vastaan voi tulla yllätyksiä! Helsingin Sanomien haastattelussa Karkkilan atlasretkellä löytyi laulava tulipäähippiäinen: https://www.hs.fi/alueet/art-2000010431193.html.

Katvealueet haltuun

Vuoden tuottoisin atlasaika on lyhyt, ja Suomi on iso maa. Atlasruudun selvitys tyydyttävälle tasolle on kertakäynnillä haastavaa. Heikosti tutkittuja alueita riittää etenkin idässä ja pohjoisessa (https://tulokset.lintuatlas.fi/grid). Lintuatlaksen katvealueiden kartoitus onkin syytä ottaa tosissaan. Pystyisitkö käymään retkellä yhdistyksesi heikosti selvitetyllä alueella? Entä Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa tai Ahvenanmaalla? Kaikki retket ja havainnot vievät atlasta eteenpäin. Kiitos harrastajille tähänastisista ponnistuksista!

Linja- ja pistelaskennat meneillään

Linjalaskentakausi alkoi etelässä 1.6. ja pohjoisessa se alkaa 10.6. Laske linja, jota ei ole atlaskaudella laskettu (https://lintuatlas.fi/alueet/). Pistelaskentakausi jatkuu Etelä-Suomessa 20.6. asti sekä Pohjois-Suomessa 30.6. ja tunturissa 5.7. asti. Laskennat hyödyttävät linnustonseurannan lisäksi atlasta. Tarkemmin:
https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/linjalaskenta/
https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/pistelaskenta/


LHLH:n alueella atlastyö etenee hienosti, nyt jo 15 ruutua tyydyttävällä tasolla!
Seuraavat kaksi viikkoa ovat tehostetun havaintojenkeruun viikkoja, joten vielä on hyvää aikaa atlasretkeilyyn.

StinaAtlastiedote 1012.6.2024 16.00
Atlasviikot ovat täällä ? ilmoita kaikista lajeista pesimähavainnot atlakseen!

Oletko arkaillut ilmoittaa havaintoja variksesta, harakasta tai varpusesta? Onko peippo niin yleinen, että siitä ei ?viitsi? tallentaa atlashavaintoja? Tallennatko vain havaintosi pesistä ja jätät laulavat yksilöt ilmoittamatta? Tiesitkö, että kenties näistä syistä monen yleisen lajin atlaskartta on vielä aukkoinen? Esimerkiksi variksen kartalla on aukkoja vielä koko maassa: https://tulokset.lintuatlas.fi/species/MX.73566

Tilanteen korjaamiseksi ja lintuatlaksen vauhdittamiseksi järjestetään jälleen atlasviikot 10.?23.6.2024. Atlasviikkojen tavoitteena on, että kaikki pesintään viittaavat havainnot ilmoitetaan kahden viikon ajan aktiivisesti atlakseen. Tarkoituksena on kannustaa ilmoittamaan havaintoja erityisesti yleisistä lajeista ja kaikista laulavista linnuista. Ilmoita siis kaikki pesintään viittaavat havaintosi, niin tekevät muutkin!

Atlasviikkojen yhteydessä järjestetään jälleen myös valtakunnallinen atlaskisa juhannusviikolla 17.?23.6. Kisaan voi nyt osallistua siis koko viikon ajan ja havaintoja voi ilmoittaa koko Suomesta.

Lue lisää atlasviikoista ja kisasta: https://www.birdlife.fi/atlasviikot2024/


Auta atlasta, retkeile katvealueella

Atlaksen kartoitustilanne kohenee nyt koko ajan. Vuoden tuottoisin atlasaika on alkanut, ja nyt kannattaakin keskittyä kaikella innolla juuri atlasretkeilyyn. Suuntaamalla retkesi atlaksen katvealueille viet atlasta eteenpäin. Jos oman yhdistyksen alue alkaa olla jo hyvin selvitetty, tutki tulospalvelusta naapuriyhdistysten tilannetta ja käy auttamassa kaveria! Itä-ja Pohjois-Suomen lisäksi katvealueita löytyy muun muassa Savosta, Pohjanmaalta ja Pohjois-Satakunnasta.

Valtaosalla lajeista pesinnät ovat nyt käynnissä. Samaan aikaan monet kahlaajat ovat kuitenkin jo syysmuutolla. Esimerkiksi Etelä-Suomessa tähän aikaan havaittu mustaviklo ei siis viittaa pesintään, vaan kyseessä on epätodennäköinen pesintä (pesimävarmuusindeksi 1).


Vielä ehtii linjalaskentaan

Linjalaskentakausi on käynnissä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosittain laskettavien vakiolinjojen tavoitteesta ollaan jäämässä hieman jälkeen. Auta linnustonseurantaa ja atlasta käyttämällä yksi aamu linjalaskentaan! Pohjois-Suomessa linjoja voi laskea kesäkuun loppuun asti. Vapaat linjat näet täältä:
https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places
Lisätietoja linjalaskennasta:
https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/linjalaskenta/


LHLH:n alueella tulee kiinnittää nyt erityistä huomiota alla olevien ruutujen pesimävarmuusindeksien (pvi) nostoon, jolloin jokainen laji on tärkeä merkitä Tiiraan pesimävarmuusindeksillä:

Ypäjän keskusta, pvi tällä hetkellä 144
Somero Sylvänä, pvi tällä hetkellä 152
Somero Pitkäjärvi, pvi tällä hetkellä 155
Salo Kiikala, pvi tällä hetkellä 155
Somero Lamminniemi, pvi tällä hetkellä 156
Ypäjän kylä, pvi tällä hetkellä 168



Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: