Lausunto 23.8.2016

Lounais-Hämeen Lintuharrastajat antoi lausunnon hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. LHLH vastustaa ELY-keskusten roolin rajoittamista kaavahankkeiden valvojana.